Kdo ušetří koupí a kdo pronájmem lešení?

Lešení potřebujeme nejen při rekonstrukcích, zateplování a výstavbě vyšších bytových domů, ale mnohdy i při rekonstrukcích, zateplování, ale i nových výstavbách domů rodinných. Stavební firmy jsou často vybavené vlastním lešením, jelikož investice do něj se jim vyplatí mnohočetným používáním. Ovšem v mnoha případech je výhodnější pronájem – třeba za situace, kdy stavební firma získá velkou zakázku na zateplení panelového bytového domu a jde o jednorázovou akci, přičemž další nasmlouvané práce nevyžadují lešení takového rozsahu. Stejně tak je i v případě potřeby lešení při stavbě či rekonstrukci domu mnohdy výhodnější zápůjčka, pokud jde o jednorázovou záležitost a na kratší dobu.

Roli přitom může hrát ještě jeden fakt, součástí pronájmu lešení může být navíc i zaměření jeho stavby, podrobná a přesná kalkulace a kompletní servis, tedy doprava lešení, odborná montáž a demontáž. Pronajmout si přitom lze celé sestavy lešení, ale i jen některé komponenty. Běžně se používá lešení rámové (jinak též systémové), jehož výstavba je velmi rychlá, ale i tradiční lešení trubkové, snadno přemístitelné hliníkové věže, ovšem i složité konstrukce lešení, které jsou nezbytné pro opravy historických památek. Zajímavostí je též velmi praktické lešení pojízdné.

Kdy se vyplatí koupě a kdy pronájem lešení?

Pokud lešení potřebujeme pouze jednorázově, vyplatí se samozřejmě zapůjčení – pronájem. Ovšem při opakovaném používání lešení je to již naopak, obzvláště v případě stavebních firem. Jde o jednoduchou logistickou úvahu. Pokud bude například uvažovaná plocha lešení činit 1000 m2, pořídíte je za cca 350.000 korun a pronajmete si na dobu jednoho měsíce za cca 80.000 až 130.000 korun. Tato cena zahrnuje montáž (30 až 50 korun za 1 m2), demontáž (15 až 25 korun za 1 m2), nájem (1 až 1,5 koruny za 1 m2 a den) a dopravu (5.000 až 10.000 korun). Je nasnadě, že pokud budeme lešení používat vícekrát, vyplatí se jeho pořízení, byť si lešení budou stavět zaměstnanci stavební firmy a ty je třeba též honorovat. Ovšem 3 lidé postaví 1.000 m2 rámového lešení za 2 dny a za 1 den je demontují, což již nepředstavuje příliš vysoké náklady, zatímco pronájem včetně montáže a dopravy se při opakovaném používání prodraží. Samozřejmě lze kalkulovat i dál, jelikož 1 koruna nájmu za 1 m2 a den činí při 1.000 m2 za měsíc pouze 30.000 korun a pokud si firma lešení sama dopraví, namontuje a demontuje, značně ušetří. A když si na druhou stranu lešení kupujete či pronajímáte, získáte i případné proškolení svého personálu.

Rámové (systémové) lešení

Profesionální montáž tohoto lešení je rychlá a bezpečná a problém nepředstavuje ani komplikovaný půdorys rekonstruovaných budov. Rámové lešení se využívá při stavbách nových domů, rekonstrukcích, realizacích fasád a zateplování budov a při dalších stavebních pracích.

Rámové fasádní lešení je dnes nejpoužívanější. Používá se při opravách fasád, zateplování obvodových plášťů budov, výměnách střech a oken, montážích fotovoltaických a solárně termických panelů, ale i na novostavbách. Rámovému lešení se též říká systémové (montáž rámového lešení je oproti trubkovému cca 2 krát rychlejší). Výběr délek jednotlivých polí je od 0,72 m do 4,14 m a šířek od 0,65 m do 0,85 m. Díky malým šířkám si vystačíme s menším záborem plochy kolem budov (stačí zábor maximálně 1 metr na šířku). Rámové lešení je přitom vhodné díky různým délkám polí i pro půdorysně velice členité budovy.

Rámové lešení poskytne variabilní pracovní výšku, komfort a vysokou bezpečnost. Rámové lešení patří k nejrychleji postavitelným systémům lešení pro velké plochy. Je složeno jen z několika málo součástek.

Trubkové lešení

Trubkové lešení je známou klasikou. Používá se nejčastěji pro hrubé stavební práce a úpravy. Je typické větší pracovní plochou o šířce až 1.55 m a proto je využijeme třeba při vyzdívání a omítání. Je vhodné pro zakládání na terén značných výškových rozdílů a při pracích na náročných a atypických stavbách (kostely, zámky, rondely, mosty). Na druhou stranu ale toto lešení zabere poměrně dost místa, proto se mnohde nehodí. Vytvoříme zábor široký až 2 metry. Oproti rámovému lešení je montáž toho trubkového zdlouhavá, byť i toto lešení je složeno jen z několika stavebních prvků. Pokud tedy není trubkové lešení vyloženě nutné, je vhodnější lešení rámové.

Hliníkové věže a pojízdná lešení

Hliníkové věže jsou určené hlavně pro lokální opravy, pokud nepotřebujeme opatřit lešením celou obvodovou stěnu budovy. Hliníkovou věž prostě posouváme stejně jako lešení pojízdné. Využijeme je třeba při opravách fasád a říms, při čištění a montážích okapů či parapetů a podobně. Montáž hliníkové věže je velice rychlá (již od 10 min. Podle výšky věže) a stačí k ní pouze základní manuální zručnost. Jednotlivé díly jsou přitom velmi lehké. Nevýhodou hliníkových věží a pojízdných lešení je možnost použití pouze na rovném či téměř rovném a zpevněném podkladu, kde nejsou žádné překážky (sjezd do garáže, schodiště, …). A překážky nesmí být ani výš (např. vchodová stříška).

A pozor – pronájem hliníkové věže má smysl pouze na velice krátkou dobu, v opačném případě si toto lešení raději kupte a nebo zvolte jiné řešení – například lešení rámové.