Kdy ušetříme pronájmem lešení

Lešení využijeme při stavbách nových domů, rekonstrukcích, zateplování a realizacích fasád vyšších budov apod. Pokud stavební firma využívá lešení stále, pronájmem by jen zbytečně utrácela, ovšem v případě větších nárazových zakázek se pronájem naopak vyplatí i stavební firmě. Součástí pronájmu lešení může být navíc i zaměření stavby, podrobná a přesná kalkulace a kompletní servis, čili doprava lešení na místo, odborná montáž a nakonec i demontáž a odvoz lešení. 

Pronajmout si lze nejen celé sestavy lešení, ale také jen některé komponenty. Na stavbách najde uplatnění systémové (rámové) lešení, tradiční lešení trubkové, snadno přemístitelné hliníkové věže, ale také složité konstrukce lešení pro opravy historických památek, kostelů a věží a nakonec i lešení pojízdné. Pronájem lešení většinou využívají menší stavební firmy a také drobní koncoví zákazníci. Profesionální montáž lešení je přitom rychlá a bezpečná. Problematická není ani v komplikovaném terénu, terénu se skalnatým podložím, v případě neobvyklých, členitých tvarů rekonstruovaných budov – např. při opravách kostelů, věží a jiných historicky cenných objektů.

Lešení, které si lze koupit či pronajmout v ČR, je vyráběné z oceli či hliníku a je doplněné dřevěnými podlážkami, po kterých řemeslníci chodí. Tato informace může na první pohled znít banálně, ovšem ve světě se používají například i lešení z bambusu a jiná. V ČR používaná lešení se liší svými rozměry a využitím pro konkrétní stavby. Většinou jde o lešení trubková, rámová dílcová (jinak též fasádní, systémová) a také o hliníkové věže.

Trubková lešení

Trubkové lešení se nejčastěji používá pro hrubé stavební práce a stavební úpravy. Oproti lešení rámovému má větší pracovní plochu díky šířce až 1,55 metrů, čili je ideální pro vyzdívání a omítání, kdy potřebují řemeslníci více místa. Svou flexibilitou je vhodné pro zakládání na terénech značných výškových rozdílů a při pracích na náročných a atypických stavbách (kostely, zámky, rondely, mosty). Na druhou stranu však trubkové lešení zabírá poměrně dost místa, proto se nehodí pro všechny typy budov kvůli velkému záboru plochy okolo domu - až 2 metry na šířku okolo stavby. Problematické to bývá především ve městech. Trubkové lešení je velmi jednoduché, skládá se jen z několika stavebních prvků, ovšem jeho montáž a demontáž je časově poměrně náročná a tedy i dražší.

Ze všech výše zmíněných důvodů je většinou preferováno lešení rámové, pokud je to jen trochu možné. Postaví se i rozebere mnohem rychleji, má menší rozměry, je lehčí a maximální zábor je na šířku 1 metr okolo domu.

Rámová lešení

Rámové fasádní lešení je dnes bezkonkurenčně nejpoužívanější. Uplatnění najde při opravách fasád, zateplování obvodových plášťů budov, výměnách střech a oken, při stavbách nových domů i opravách domů starších, při montážích fotovoltaických a solárně termických panelů apod. Rámovému lešení také říkáme systémové – prostě jde o systémové řešení, při kterém je montáž i demontáž rychlá. Rámové lešení se skládá jen z několika málo součástek, jejichž použití je rychlé.

Nabízí délky polí od 0,72 m do 4,14 m a šířky od 0,65 m do 0,85 m. A právě díky malým šířkám si vystačíme s menším záborem plochy okolo budov (nejvýše 1 metr na šířku). Díky různým délkám polí se rámové lešení hodí i pro půdorysně velmi členité budovy. Přitom je montáž rámového lešení oproti trubkovému cca 2 krát rychlejší. Rámové lešení též poskytuje značnou variabilitu pracovní výšky, komfort, i vysokou bezpečnost. Rámová lešení řadíme k nejrychleji postavitelným systémům pro velké plochy.

Hliníkové věže

Hliníkové věže jsou určené hlavně pro lokální opravy, při kterých není třeba opláštit naráz celou stěnu či dům. Využití najdou při menších opravách, při čištění a montážích okapů a parapetů apod. I montáž hliníkových věží je velmi rychlá (od cca 10 min. v závislosti na výšce věže) a přitom ji snadno zvládne každý alespoň trochu manuálně zručný člověk. Jednotlivé díly hliníkové věže jsou navíc velmi lehké. Ovšem použití hliníkové věže vyžaduje rovný či téměř rovný a zpevněný podklad bez překážek (sjezd do garáže, schodiště, stříška nad vchodem apod.).

Nevýhodou pronájmu hliníkových věží je vysoká cena, čili smysl má jen na velice krátkou dobu. V opačném případně je výhodnější koupě tohoto lešení či pronájem lešení rámového.